[Nghiên cứu tối ưu quảng cáo Google] Tăng chuyển đổi 35% trong khi cắt giảm 25% chi phí

Giai đoạn đánh giá:

Khi xem xét tài khoản trong Quảng cáo Google, tài khoản đã liên tục tạo ra nhiều chuyển đổi hơn với chi phí thấp hơn cho mỗi chuyển đổi. Khi xem xét kỹ hơn, mình thấy các chuyển đổi tăng 41% và chi phí cho mỗi chuyển đổi giảm 33% kể từ khi chiến dịch được triển khai.


Sự hiệu quả này là việc điều chỉnh đúng đắn và lặp đi lặp lại từ tuần này qua tuần khác.

5 trong số các thay đổi quan trọng nhất để mang đến hiệu quả trong việc tối ưu Google Ads

1. Cấu trúc tài khoản / chiến dịch chính xác

Bạn phải thiết lập các chiến dịch chính xác. Cấu trúc chiến dịch hợp lý trong tài khoản cho chúng tôi nhiều quyền kiểm soát ngân sách, lập lịch quảng cáo, nhắm mục tiêu theo địa lý và sẽ giúp chúng tôi dễ dàng theo dõi hiệu suất trên toàn tài khoản.

2. Thiết lập theo dõi chuyển đổi

Trong hình ảnh hiển thị số lượng chuyển đổi và chi phí chuyển đổi trên mỗi lượt chuyển đổi, hầu hết các chuyển đổi là các lần gửi biểu mẫu liên hệ từ trang web.

Quảng cáo Google có cài đặt theo dõi chuyển đổi cho phép Google theo dõi nhiều hành động chính khác nhau trên trang web của bạn, bao gồm các cuộc gọi điện thoại, gửi biểu mẫu liên hệ và thậm chí bán hàng ngoại tuyến.

Quan trọng

Quảng cáo Google sẽ không theo dõi bất kỳ chuyển đổi nào trừ khi bạnthiết lập theo dõi chuyển đổi! Theo dõi chuyển đổi không được bật theo mặc định. Vì vậy bạn phải thiết lập điều này.

3. Xóa từ khóa không hiểu quả

Cái này rất quan trọng. Một số từ khóa không hoạt động tốt. Họ có TLB thấp và điểm chất lượng thấp.

Vấn đề là từ khóa điểm chất lượng thấp có thể kéo xuống toàn bộ tài khoản của bạn.

Một cách để cải thiện điểm chất lượng là tìm và chặn các cụm từ tìm kiếm không liên quan hoặc nhắm mục tiêu các cụm từ tìm kiếm hiệu suất hàng đầu. Để làm điều này, bạn phải kiểm tra Báo cáo truy vấn tìm kiếm của người dùng trong thẻ Từ khóa.

Vì vậy, bạn có thể tạo danh sách từ khóa phủ định mạnh mẽ và tìm nạp từ khóa có mục đích khớp chính xác.

4. Tối ưu hóa ngân sách chiến dịch

Điều này có liên quan đến điểm đầu tiên của chúng tôi. Cấu trúc đúng tài khoản thành các chiến dịch hợp lý có khả năng tối ưu hóa ngân sách hiệu quả.

Google sẽ muốn phân bổ phần lớn ngân sách của bạn cho những gì mà Google cho là hoạt động tốt. Sau đó, sử dụng ngân sách còn lại của bạn để kiểm tra các từ khóa mới, tùy chọn nhắm mục tiêu mới, ưu đãi mới hoặc thậm chí các cửa hàng quảng cáo mới như Bing hoặc Facebook.

5. Tối ưu hóa nội dung mẫu quảng cáo

Khi quảng cáo của chúng tôi có tỷ lệ nhấp cao, điều đó sẽ dẫn đến nhiều lưu lượng truy cập, khách hàng tiềm năng và doanh số. Điều rõ ràng là tỷ lệ nhấp cao cũng sẽ dẫn đến chi phí thấp hơn!

Đó là vì tỷ lệ nhấp là yếu tố lớn nhất trong điểm chất lượng của bạn. Và khi bạn có điểm chất lượng cao hơn, thì bạn có thể có được vị trí quảng cáo tốt hơn với chi phí thấp hơn. Đây là lý do tại sao tối ưu hóa mẫu quảng cáo rất quan trọng đối với hiệu suất chiến dịch của bạn.

Phần kết luận:

Không có thay đổi nào là hiệu quả tuyệt đối. Nhưng khi bạn kết hợp chúng lại với nhau và tập trung vào chiến dịch, tuần này qua tuần khác, thì sẽ giúp bạn tối ưu chiến dịch tốt hơn, mang đến hiệu quả cao hơn.