Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Huỳnh Quyên

Huỳnh Quyên

43 Bài viết 0 BÌNH LUẬN
Chuyện ăn mặc (kỳ 1): Làm thế nào để mặc đẹp mà không tốn nhiều tiền? - Quyen Huynh

Chuyện ăn mặc (kỳ 1): Làm thế nào để mặc đẹp mà không tốn...

Ông bà ta ngày xưa có câu: ” Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Câu nói này đúng quá ấy chứ nhưng chưa hoàn chỉnh; nước sơn không đẹp thì ai thèm nhìn tới...
Chuyện ăn mặc (kỳ 1): Làm thế nào để mặc đẹp mà không tốn nhiều tiền? - Quyen Huynh

Chuyện ăn mặc (kỳ 1): Làm thế nào để mặc đẹp mà không tốn...

Ông bà ta ngày xưa có câu: ” Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Câu nói này đúng quá ấy chứ nhưng chưa hoàn chỉnh; nước sơn không đẹp thì ai thèm nhìn tới chất gỗ. Nếu vừa tốt gỗ vừa tốt nước sơn thì chẳng hay hơn sao. Chất gỗ thì khó chứ nước sơn thì dễ ợt à.

Chuyện ăn mặc (kỳ 1): Làm thế nào để mặc đẹp mà không tốn nhiều tiền? - Quyen Huynh

Chuyện ăn mặc (kỳ 1): Làm thế nào để mặc đẹp mà không tốn...

Ông bà ta ngày xưa có câu: ” Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Câu nói này đúng quá ấy chứ nhưng chưa hoàn chỉnh; nước sơn không đẹp thì ai thèm nhìn tới chất gỗ. Nếu vừa tốt gỗ vừa tốt nước sơn thì chẳng hay hơn sao. Chất gỗ thì khó chứ nước sơn thì dễ ợt à.

PHẦN MỀM - TOOL