Dịch vụ trình duyệt ảo rabb.it giúp bạn truy cập các web nước ngoài….với chế độ riêng tư

Rabb.it là 1 dịch vụ tạo Room và chia sẻ để mọi người ở những nơi khác nhau có thể xem cùng 1 website, 1 video, 1 list nhạc… Ngoài ra bạn có thể tận dụng Rabb.it như 1 trình duyệt ảo: bạn có thể truy cập các web nước ngoài….với chế độ riêng tư từ dịch vụ này.

Các bác có thể xem tài liệu, website dưới tư cách ẩn danh. nhưng nó không tải được đâu nha, chỉ là trình duyệt ảo không phải máy ảo (VPS) đâu.

Click: https://www.rabb.it
Sau khi đăng ký bạn click vào logo rồi chọn My Room và gõ trang web muốn xem là xong.