– Một hệ thống từ thiện phi lợi nhuận với một trang web là ý tưởng cho một tổ chức từ thiện, phi lợi nhuận, phi chính phủ (NGO), một chiến dịch từ thiện và gây quỹ với các tính năng nổi bật và tuyệt vời.

Liên kết tải xuống: https://www.sieutoc.top/file/d/mq7pG0QBLXf4oXBzE1d5kJ/view
Mua ủng hộ tác giả: https://codecanyon.net/item/charity-nonprofit-charity-system-with-website/23709006

The post Hệ thống từ thiện phi lợi nhuận với trang web v1.0.2 trị giá 15$ Codecanyon appeared first on ViVu Share.