Nhà quảng cáo cần nắm 2 thay đổi của Facebook sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2019

Nhà quảng cáo cần nắm 2 thay đổi của Facebook sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2019

Mới đây, Facebook công bố sẽ có một vài thay đổi nhỏ trên ứng dụng di động, cụ thể là tỉ lệ của ảnh và video hiển thị trên bảng tin sẽ thay đổi và số lượng dòng chữ của bài viết sẽ rút ngắn lại.

Vì thế nếu bạn đang tối ưu hóa bài viết hiển thị trên các thiết bị di động, thì đây là những điều bạn cần quan tâm.

1. Tỉ lệ ảnh và video

Facebook sẽ giảm chiều cao tối đa của ảnh và video từ tỉ lệ 2:3 thành tỉ lệ 4:5trên bảng tin của thiết bị di động.

Với tỉ lệ 2:3 chiều cao sẽ gấp 1.5 lần chiều rộng. Thì nay, tỉ lệ 4:5 nghĩa là chiều cao chỉ còn gấp 1.25 lần chiều rộng mà thôi. Do đó, những hình ảnh mà cao hơn tỉ lệ 4:5 sẽ không được hiển thị đầy đủ, buộc người dùng phải bấm vào ảnh mới có thể xem được toàn bộ ảnh.

Nhà quảng cáo cần năm 2 thay đổi của Facebook sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2019

2. Rút ngắn số lượng dòng chữ hiển thị trên bài đăng

Thông thường, với một bài viết có chứa ảnh hoặc video, nếu có nhiều chữ, Facebook sẽ hiển thị 7 dòng và kèm thêm đường dẫn “Xem thêm”.

Tuy nhiên, đợt cập nhật mới này, Facebook sẽ rút ngắn lại chỉ cho phép hiển thị tối đa 3 dòng. Do đó, để thu hút người xem nhấp vào đọc chi tiết bài viết, bạn chỉ có cơ hội được trình bày trong 3 dòng đầu tiên, điều này khó hơn rất nhiều so với trước đây. Bạn sẽ phải viết sao cho ngắn gọn mà hay, để thu hút sự chú ý của người đọc.

Nhà quảng cáo cần năm 2 thay đổi của Facebook sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2019

Tất cả những cập nhật mới này sẽ áp dụng kể từ ngày 19 tháng 8, 2019 sắp tới.

Facebook cho hay: “Những thay đổi mới này với mục đích nhằm đơn giản hóa định dạng nội dung hiển thị trên bảng tin, tạo sự nhất quán giữa các thiết bị di động và trải nghiệm người dùng”.

Facebook cũng tin tưởng rằng, điều này sẽ làm tăng tính hiệu quả cho quảng cáo và dễ dàng sử dụng qua lại giữa Facebook, Instagram trên cùng một bài đăng.