Tin hot : GitHub đã mua lại npm !

Vào ngày hôm qua (16/03/2020), cả hai trang blog của GitHub và npm đã đăng thông báo nói rằng Github đã mua lại npm.

” npm là một phần quan trọng của thế giới JavaScript. Công việc của nhóm npm trong 10 năm qua và sự đóng góp của hàng trăm ngàn nhà phát triển và bảo trì nguồn mở, đã tạo ra hơn 1,3 triệu package với 75 tỷ lượt tải xuống mỗi tháng. Cùng nhau, họ đã giúp JavaScript trở thành hệ sinh thái nhà phát triển lớn nhất thế giới. Chúng tôi – GitHub – vinh dự là một phần của chương tiếp theo trong câu chuyện của npm và giúp npm tiếp tục mở rộng để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng JavaScript đang phát triển mạnh mẽ. “

Npm là thư viện phần mềm (software library / registry) miễn phí lớn nhất thế giới. Đồng thời npm cũng là trình quản lý và cài đặt package ngầm định trên môi trường JavaScript Node.Js.

GitHub là một dịch vụ cung cấp kho lưu trữ mã nguồn Git dựa trên nền web cho các dự án phát triển phần mềm. GitHub có hơn 14 triệu người sử dụng với hơn 35 triệu kho mã nguồn, làm cho nó trở thành máy chủ chứa mã nguồn lớn trên thế giới.

Việc tích hợp npm vào GitHub sẽ cải thiện vấn đề bảo mật nguồn mở, cho phép người dùng theo dõi sự thay đổi từ pull request sang phiên bản package đã sửa đổi. Tại GitHub, npm sẽ có thêm sự hỗ trợ của một trong những công ty lớn nhất thế giới, đứng sau là cộng đồng các nhà phát triển lớn nhất thế giới. Tương lai của npm và hệ sinh thái JavaScript sẽ rất tươi sáng !

Link bài viết trên blog GitHub : https://github.blog/2020-03-16-npm-is-joining-github/
Link bài viết trên blog npm : http://blog.npmjs.org/post/612764866888007680/

The post Tin hot : GitHub đã mua lại npm ! appeared first on ViVu Share.