Tổng hợp Album Khóa Tu Mùa Hè – Viên Giác Thiền Tự 2018

Tổng hợp Album Khóa Tu Mùa Hè – Viên Giác Thiền Tự 2018

Ngày 2: Khai mạc khóa tu và thắp đèn hoa đăng – Download

Ngày 3: Rung Chuông Chánh Pháp – Download

Ngày 4: Hội trại Viên Giác Thiền Tự – Download

Ngày 5: Giao lưu Hamlet Trương – Sỹ Luân – Download

Ngày 6: Trò chơi lớn – lửa trại – Download