Tổng hợp các Link Support Facebook mới (mở khóa, báo cáo, đổi tên…)

Tổng hợp các Link Support Facebook mới (mở khóa, báo cáo, đổi tên…)

Tổng hợp các Link Support Facebook mới cập nhật, các bạn tùy thuộc vào nhu cầu thì vào link tương ứng nhé. 1 số link chỉ vào được khi tài khoản bạn bị lỗi tương tự

+ Xác Minh Danh Tính + Vô Hiệu Hóa

~ Giúp chúng tôi xác nhận tên của bạn:
https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593
~ Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân (xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd): https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
~ Confirm Your Identity With Facebook:
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

~ Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa:
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
~ Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện:
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

+ Report

~ Báo cáo nội dung trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/274459462613911
~ Report an Underage Child (South Korea & Spain) (Chưa Đủ Tuổi):
https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
~ Báo cáo tài khoản của phạm nhân: https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603

~ Report an Underage Child: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 ~ Report tài khoản giả mạo: https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
~ Report Suicidal Content (Tự Tử): https://www.facebook.com/help/contact/305410456169423
~ Báo cáo người phạm tội tình dục: https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
~ Báo cáo tài khoản giả mạo: https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
~ Báo cáo vi phạm quyền riêng tư: https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
~ Reporting a Violation or Infringement of Your Rights :
https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053
~ Báo cáo tống tiền: https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371

+ Rename

~ Please Verify Your Information: https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
~ Đổi tên: https://www.facebook.com/help/contact/561627100638621

~ Đổi tên: https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
~ Đổi tên (# Họ và tên): https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
~ Tên tôi không được chấp nhận(# Họ và tên (unlock tên giả)):
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
~ Đổi tên theo ngôn ngữ: https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186

+ Tài khoản được tưởng nhớ

~ Liên hệ thừa kế: https://www.facebook.com/help/contact/498667593619501
~ Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng:
https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
~ Yêu cầu đặc biệt cho tài khoản của người đã mất:
https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480
~ Yêu cầu tưởng nhớ: https://www.facebook.com/help/contact/305593649477238
~ Yêu cầu tưởng nhớ: https://facebook.com/help/contact/651319028315841
~ Tài khoản cá nhân của tôi đang ở trạng thái được tưởng nhớ đặc biệt(unlock):
https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098
~ Requesting Content From a Deceased Person’s Account (report nội dung ảnh):
https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245

+ Đăng Ký Facebook

~ Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook:
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
~ Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận:
https://www.facebook.com/help/contact/338822979524831
~ Phone Number Already Taken: https://www.facebook.com/help/contact/439851082721667

~ Phone Number Not Recognized (Không nhận dạng được số điện thoại):
https://www.facebook.com/help/contact/336570443083768
~ Địa chỉ Email này đã được sử dụng: https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641
+ Page
~ Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn (Fanpage) :
https://www.facebook.com/help/contact/208282075858952
~ Fanpage sang Trang cá nhân: https://www.facebook.com/help/205056142869433
~ Mẫu báo cáo bản quyền: https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547
~ Báo cáo vấn đề về Trang Facebook :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583
~ Report Pages that Disappeared (Báo cáo Các trang Biến mất) :
https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666
~ Report an Ad (Báo cáo quảng cáo): https://www.facebook.com/help/contact/234887816572954
~ Disabled Ad Account Help : https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
~ Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo : https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650

+ More

~ Xóa tài khoản của tôi: https://www.facebook.com/help/delete_account
~ Tìm mật khẩu: https://www.facebook.com/help/contact/234405046615919
~ Unlock Group: https://www.facebook.com/help/contact/201356176630584
~ Đổi ngày sinh: https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
~ Báo cáo vấn đề đăng nhập: https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
~ Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản:
https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524
~ Developer Support: I’m Unable To Create Apps (Block chặn tạo ứng dụng):
https://www.facebook.com/help/contact/140703502680919
~ Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook(unlock apps):
https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
~ Must Log In To See This Page Error (Phải đăng nhập để xem trang này):
https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

Tài khoản Facebook của bạn còn gặp phải lỗi nào, hãy comment để mình tìm link support nhé!