Luật An Ninh Mạng ảnh hưởng mạnh mẽ đến 3 ngành nghề

Đánh giá tác động của dự thảo Luật An ninh mạng, theo IPS, dự thảo Luật An ninh mạng có thể điều chỉnh trực tiếp và tác động đến 3 nhóm doanh nghiệp: (1) nhóm sản xuất và kinh doanh các thiết bị, giải pháp kỹ thuật về an ninh mạng, (2) kinh doanh dịch vụ tài chính công nghệ, (3) cung cấp giải pháp và dịch vụ nội dung số, giải pháp công nghệ

TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT AN NINH MẠNG ĐẾN DOANH NGHIỆP

Theo ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS), các quy định được đề xuất trong dự thảo luật có thể làm gia tăng chi phí hoạt động cho các nhóm doanh nghiệp này như chi phí tuân thủ, chi phí giấy phép và thủ tục hành chính.

NHỮNG NGÀNH NGHỀ BỊ ẢNH HƯỞNG MẠNH BỞI LUẬT AN NINH MẠNG

Sự ra đời của Luật an ninh mạng ảnh hưởng đến 3 nhóm ngành kinh doanh. Cụ thể là:

Một là nhóm sản xuất và kinh doanh các thiết bị, giải pháp kỹ thuật về an ninh mạng (doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phân phối giải pháp, phần mềm, thiết bị bảo mật…).
Hai là nhóm các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tài chính công nghệ (còn gọi là Fintech), vốn đang phát triển nhanh tại Việt Nam.
Và thứ ba là nhóm các doanh nghiệp cung cấp giải pháp và dịch vụ nội dung số, giải pháp công nghệ nói chung.

Nhóm 3 này gồm hầu hết các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, hay còn gọi là start-up. Đây đều là các doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế số và tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

IPS cho rằng, đối với nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, dự thảo Luật An ninh mạng có khả năng làm phát sinh 2 giấy phép con cho hoạt động khởi nghiệp. Đó là giấy phép kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đối với hệ thống thông tin và giấy chứng nhận sản phẩm đủ điều kiện chất lượng trước khi đưa ra thị trường.

Trong khi đó, các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ hiện nay, bên cạnh giấy phép đăng ký doanh nghiệp thông thường còn phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh và thực hiện thêm các giấy phép khác liên quan đến dịch vụ mà mình cung cấp. Riêng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông hiện có 16 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Với mỗi ngành nghề lại có các giấy phép khác nhau và mỗi sản phẩm, dịch vụ thuộc ngành nghề sẽ có giấy phép khác nhau.

NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP KHI LUẬT AN NINH MẠNG BAN HÀNH

Theo ông Nguyễn Quang Đồng chia sẻ, những doanh nghiệp khởi nghiệp thiếu vốn và thiếu hiểu biết trong các thông tin pháp luật, họ gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính để có được giấy phép kinh doanh theo đúng quy định của các văn bản pháp luật.

Về phía doanh nghiệp, ông Bùi Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần An toàn thông tin MVS cho rằng, luật đưa ra phải cho phép các doanh nghiệp thực hiện bảo vệ thông tin người dùng theo các tiêu chuẩn quốc gia hay quốc tế về an ninh mạng. Việc đặt máy chủ tại Việt Nam với mục đích là bảo vệ quyền lợi của người dùng, bảo vệ an ninh quốc gia. Nếu để bảo vệ người dùng Việt Nam đối với các thông tin giao dịch trên Internet, việc đặt máy chủ tại Việt Nam không quan trọng bằng việc yêu cầu các tập đoàn đa quốc gia đặt chi nhánh văn phòng đại diện tại Việt Nam và hoạt động theo quy định pháp luật của Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Khối kỹ thuật, Công ty Giải pháp thanh toán Việt Nam – VNPAY cho hay hiện tại với công nghệ đang phát triển rất nhanh đặc biệt là công nghiệp 4.0 sẽ có những rủi ro lớn. Luật An ninh mạng ở Việt Nam được xây dựng khá đầy đủ tuy nhiên vẫn sẽ cần phải liên tục cập nhật theo tình hình an ninh bảo mật tại Việt Nam và thế giới. Những yêu cầu về an ninh bảo mật sẽ đảm bảo an toàn hơn cho người dùng nhưng để thực hiện các giải pháp bảo mật lại tiêu tốn nhiều chi phí và nguồn lực của doanh nghiệp.

Viện IPS cũng đưa ra kiến nghị để đại biểu Quốc hội xem xét sửa đổi chẳng hạn như chỉ nên xây dựng luật từng phần, giải quyết từng nhóm vấn đề; cần tiếp tục xem xét việc xây dựng một đạo luật riêng về bảo vệ dữ liệu; bãi bỏ các thủ tục, quy định có rủi ro gây ra giấy phép con cho doanh nghiệp…

Bà Lim May-Ann, Giám đốc điều hành Hiệp hội điện toán đám mây châu Á (ACCA) cho biết, nhiều quốc gia ở trên thế giới đều đang xây dựng những luật mới để kiểm soát và thúc đẩy nền kinh tế số. Hiệp hội Điện toán Đám mây châu Á hiện nay hỗ trợ nhiều cho các hoạt động của Việt Nam hướng tới sự phát triển của nền kinh tế số. Từ những kinh nghiệm của các quốc gia châu Á, chúng ta không thể chạy quá nhanh trong quá trình phát triển công nghệ số, kinh tế số, chúng ta phải có những quy định quản lý phù hợp.