Tổng hợp Album Khóa Tu Mùa Hè – Viên Giác Thiền Tự 2018

Ngày 2: Khai mạc khóa tu và thắp đèn hoa đăng – Download

Ngày 3: Rung Chuông Chánh Pháp – Download

Ngày 4: Hội trại Viên Giác Thiền Tự – Download

Ngày 5: Giao lưu Hamlet Trương – Sỹ Luân – Download

Ngày 6: Trò chơi lớn – lửa trại – Download

Quan Nguyên Phát: @https://twitter.com/quannguyenphat Tôi là Quan Nguyên Phát - một người tự do với cuộc sống xê dịch. Tôi thích viết blog, chia sẻ những nơi tôi đi qua, những tấm ảnh tôi chụp lại, những kiến thức về marketing góp nhặt được.