Viên chức là gì? Viên chức được hiểu như thế nào?

viên chức là gì

viên chức là gì

Viên chức là gì?

Viên chức là người hoạt động trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chức phi chính phủ, tổ chức tư nhân được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch hoặc được giao giữ một nhiệm vụ liên tục trong đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – cộng đồng, được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu tiền từ đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

Viên chức được hiểu như thế nào?

Viên chức được phân loại theo trình độ huấn luyện và đào tạo, theo ngạch viên chức hoặc vị trí công tác (Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10.10.2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, tận dụng và quản lí cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước).

Theo trình độ huấn luyện và đào tạo, viên chức được phân loại thành viên chức loại A, viên chức loại B và viên chức loại C.

Viên chức loại A là những người được bổ nhiệm vào ngạch có yêu cầu chuẩn là trình độ giáo dục ĐH trở lên; Viên chức loại B là những người được bổ nhiệm vào ngạch có yêu cầu chuẩn là trình độ giáo dục ngành nghiệp; Viên chức loại C là những người được bổ nhiệm vào ngạch có yêu cầu chuẩn là trình độ dưới giáo dục ngành nghề nghiệp.

Theo ngạch, viên chức có các loại:

Viên chức ngạch tương đương ngạch chuyên viên tầm cao cấp trở lên; Viên chức ngạch tương đương ngạch chuyên viên; Viên chức ngạch tương đương ngạch cán sự.

Theo vị trí công tác, viên chức được phân loại thành viên chức chỉ huy và viên chức chuyên môn nghiệp vụ.

Phương Duy – Tổng hợp và Edit

Tags: công chứcđơn vị sự nghiệp công lập là gìluật viên chứcViên chứcviên chức là gìviên chức suốt đờiviên chức suốt đời là gìviên chức tiếng anh là gì