Tổng hợp một số hướng dẫn viết CV/Resume dành cho các bạn sinh viên hoặc mới ra trường nhé:

Tổng hợp một số hướng dẫn viết CV/Resume dành cho các bạn sinh viên hoặc mới ra trường nhé:

1/ Cách viết phần Objective, Summary sao cho không bị chung chung và sáo rỗng: https://anhtuanle.com/…/viet-objective-trong-cv-nhu-nao-ch…/

2/ Điểm GPA khi nào nên viết và không nên viết trong CV: https://anhtuanle234.com/2018/03/06/diem-gpa/

3/ Phân biệt sự khác nhau giữa CV và Resume: https://anhtuanle.com/…/…/11/cv-va-resume-khac-nhau-nhu-nao/

4/ Cách viết phần Skills cho khác biệt so với các bạn khác trong CV: https://anhtuanle.com/…/nha-tuyen-dung-muon-thay-gi-o-muc-…/

5/ Tổng hợp một số mẫu CV chuyên nghiệp Tuấn Anh tự tổng hợp: https://anhtuanle.com/maucv/

Khi đại dịch nhẹ nhàng thì cơ hội nghề nghiệp cũng bắt đầu nhiều hơn, nếu bạn nào cần tư vấn CV hoặc hỗ trợ tìm việc có thể liên hệ với Tuấn Anh tại đây: http://bit.ly/tuvan-anhtuanle